1. عباس عباسیان , قربانعلی اسدی , رضا قربانی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی گیاه مهاجم گل گندم (L. Centaurea balsamita)خوسرمایی شده با شرایط پاییزه , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۳۸۸-۳۹۵
 2. عباس عباسیان , قربانعلی اسدی , رضا قربانی , ارزیابی تحمل به سرمازدگی و یخ زدگی گیاه مهاجم گل گندم (Centaurea balsamita) خوسرمایی شده با شرایط بهاره , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۳۸۰-۳۸۸
 3. احسان اله زیدعلی , رضا قربانی , مهدی پارسا , قربانعلی اسدی , پراکنش گیاه هرز علف پشمکی (Bromus tectorum L.) و سایر گیاهان هرز مهم هم خانواده آن در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) غرب و شمال شرق ایران , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۳۴۲-۳۵۹
 4. حبیبه سلطانی نراب , علی قنبری , مهدی راستگو , قربانعلی اسدی , تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر شاخص های رشد گونه هاو عملکرد در مزرعه سویا , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۳۹۶-۴۰۸
 5. عباس عباسیان , قربانعلی اسدی , رضا قربانی , اثر دما بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه مهاجم گلگندم (Centaurea balsamita) و تعیین درجه حرارتهای کاردینال جوانه زنی آن , علوم و فناوری بذر ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۲۱۵-۲۲۲
 6. امیرحسین ناظمی , قربانعلی اسدی , رضا قربانی , بررسی اثرات دگرآسیبی اسانس اسطخودوس (Lavandula officinalis L.) بر مولفه های جوانه زنی بذر برخی از علف های هرز و ذرت , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۴۶۸-۴۸۰
 7. بهروز خلیل طهماسبی , سعید مودی , غلام رضا زمانی , قربانعلی اسدی , محمدتقی آل ابراهیم , بررسی زیست شناسی و پراکنش عوامل بیوکنترل علف هرز تلخه Acroptilon repens L. در خراسان جنوبی و معرفی (Lep.: Gelechiidae) Metzneria paucipunctella Zeller, 1839 گونه برای فون ایران , تحقیقات حشره شناسی -Iranian Journal of Entomological Research , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۱۰۳-۱۱۳
 8. قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , محمدحسن هاتفی فرجیان , اثر نسبت های کشت مخلوط ردیفی نخود و زعفران بر خصوصیات رشدی و عملکرد , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۹۳-۱۰۳
 9. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , ابوالفضل میرشکاری احمدی , اثر نسبت‌های کشت مخلوط افزایشی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با زعفران (Crocus sativus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد , پژوهش های زعفران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۵۳-۷۱
 10. راحله احمدزاده قویدل , قربانعلی اسدی , محمدتقی ناصری پور یزدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , اثر تراکم بوته و میزان مصرف کود دامی بر شاخص های رشدی ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط آب و هوایی مشهد , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۲۹۶-۳۱۷
 11. منصوره محلوجی راد , دکتر نغمه مبرقعی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی پارسا , ناصر شاه نوشی فروشانی , قربانعلی اسدی , مقایسه ارزش خدمات اکوسیستمی در کشتزارهای رایج و ارگانیک گندم و سیب‌زمینی در منطقه فریمان , کشاورزی بوم شناختی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۵۱-۱۶۵
 12. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , بهاره بیچرانلو , میلاد باقری شیروان , اثر نسبتهای مختلف کشت مخلوط روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (Zea mays var. saccharata) و بادمجان (Solanum melongena L.) , دانش کشاورزی و تولید پایدار , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۱-۱۵
 13. قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , قدریه محمودی , اثر سطوح بقایای آفتابگردان (Helianthus annuus L.) بر خصوصیات جمعیت علف های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱۵۱-۱۶۳
 14. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , سیدمحمد سیدی , هما عزیزی , اثر سطوح مختلف کود دامی و وزن های غده بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.) , پژوهش های تولید گیاهی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۳۳-۱۵۵
 15. رضا قربانی , سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , روح اله آفریکان , ارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف های هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.) , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۴۰۰-۴۱۱
 16. علیرضا کوچکی , رضا قربانی , قربانعلی اسدی , فریدون ملتی , فرنوش فلاح پور , معرفی گونه های مهاجم گیاهی در بوم نظام های زراعی وطبیعی استان های خراسان با توجه به تغییر اقلیم جهانی , کشاورزی بوم شناختی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۸۱-۹۳
 17. طیبه خیرخواه , احمد نظامی , محمد کافی , قربانعلی اسدی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) رشد یافته در مزرعه تحت شرایط آزمایشگاهی با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۲۶۹-۲۷۷
 18. قربانعلی اسدی , علی مومن , مینا نورزاده نامقی , سرور خرم دل , ارزیابی خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی , علوم باغبانی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۴۷-۵۴
 19. الهام اوغازیان , قربانعلی اسدی , حمید حاتمی , سرور خرم دل , بررسی امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز ازمک (Lepidium draba L.) با استفاده از کنه گال‌زا (Aceria drabae (Nal.) Acari: Eriophydae)) در منطقه شیروان , کشاورزی بوم شناختی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۳۶-۴۶
 20. فائزه فتاح , مجید جامی الاحمدی , قربانعلی اسدی , سعید مودی , اولین گزارش گونه Bedellia somnulentella (Zeller, 1847) (Lep.: Bedelliidae) از ایران , نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran , دوره ( ۳۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۱۳-۱۴
 21. فاطمه چوپان کهنه قوچان , محمد بنایان اول , قربانعلی اسدی , جواد شباهنگ , تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست کاغذی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۳۸۳-۳۹۲
 22. سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , اثر نسبت های کشت مخلوط جو با ماشک گل خوشه ای بر جمعیت و تنوع علف های هرز و عملکرد , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱۳۱-۱۵۶
 23. پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , فاطمه حسن زاده اوّل , اثرات تغذیه خاکی و برگی بر رشد بنه و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) در مزرعه شش ساله , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۳۱-۴۴
 24. کیانوش شیرمحمدی , قربانعلی اسدی , علیرضا رهی , پروین اسدی , محمد فتحی پور , بررسی عصاره آبی تاج خروس بر میزان جوانه زنی غده سیب زمینی , یافته های زیست شناسی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۲۵-۳۱
 25. بهاره بیچرانلو , مهدی پیرنیا , قربانعلی اسدی , گونه های جدید از Passalora و Ramularia از ایران , آفات و بیماریهای گیاهی-Applied Entomology and Phytopathology , دوره ( ۸۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۹۱-۱۹۴
 26. بهاره بیچرانلو , مهدی پیرنیا , قربانعلی اسدی , اطلاعات جدید از قارچ های سرکوسپوروئید در ایران , Iranian Journal of Plant Pathology-بیماریهای گیاهی , دوره ( ۴۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۴۳۹-۴۴۶
 27. قربانعلی اسدی , علی مومن , مینا نورزاده نامقی , سرور خرم دل , اثر سطوح مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و شاخص های کارایی نیتروژن در گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۳۷۳-۳۸۲
 28. علیرضا کوچکی , قربانعلی اسدی , رضا قربانی , الهام عزیزی , بررسی اثر تداخل گل جعفری در مخلوط با گوجه فرنگی 1- اثر بر ترکیب و تنوع علف های هرز , علوم محیطی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۲۳-۳۴
 29. بهاره بیچرانلو , مهدی پیرنیا , قربانعلی اسدی , سه گونه جدید از Pseudocercospora برای میکوبیوتای ایران , رستنیها-Rostaniha , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۲۳۸-۲۴۳
 30. سرور خرم دل , جواد شباهنگ , قربانعلی اسدی , ارزیابی اثر روش های خشک کردن بر زمان خشک شدن، کمیت و کیفیت ماده مؤثره تعدادی از گونه های دارویی , اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۳۸-۴۶
 31. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , گلثومه عزیزی , اثر کلش گندم و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Alluim sativum L.) , دانش کشاورزی و تولید پایدار , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۱۵۷-۱۶۸
 32. قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , رضا قربانی , ارزیابی اولیه برخی کنه های اریوفید عامل کنترل بیولوژیکی چند گونه علف هرز مهاجم در شمال شرقی ایران , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۲۹۹-۳۰۷
 33. علیرضا کوچکی , قربانعلی اسدی , الهام عزیزی , بررسی اثر دگرآسیبی گل جعفری در مخلوط با گوجه فرنگی - اثر بر تنوع آفات و بیماری‎های گوجه فرنگی , علوم محیطی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۱-۲۰
 34. میلاد باقری , فائزه زعفریان , وحید اکبرپور , قربانعلی اسدی , بهاره بیچرانلو , ارزیابی شاخص‌های رشد سویا، ریحان رویشی و گاوزبان اروپایی در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط , پژوهش های تولید گیاهی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۱-۲۶
 35. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , اثر مقادیر مختلف کلش گندم و کود نیتروژن بر ترکیب، تراکم و جمعیت علف های هرز در سیر , کشاورزی بوم شناختی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷, صفحه ۸۶-۹۵
 36. حسین صادقی نامقی , قربانعلی اسدی , اولین گزارش Gonia ornata Meigen 1826 (Diptera: Tachinidae) پارازیتوئید لارو Agrotis sp. (Lepidoptera: Noctuidae , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۱۱۰-۱۱۲
 37. کلثوم کریمیان , رضا قربانی , قربانعلی اسدی , محمدرضا توکلو , بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی و بقایای جو (Hordeum vulgare) بر جوانه زنی و مراحل رشد اولیه عدس زراعی (Lens esculenta ) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۳۸۸-۳۹۶
 38. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , حسن عاقل , حسین صادقی نامقی , مطالعه دامنه میزبانی سوسک سبزلاک پشتی (Cassida rubiginosa(Col. Chrysomelidae) عامل کنترل بیولوژیک گیاه خارلته (Cirsium arvense) , کشاورزی بوم شناختی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۴-۲۴
 39. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , کنترل بیولوژیکی تلخه (Acrptilon repens L.) با استفاده از کنه گلخوار Aceria acroptiloni (Acarina: Eriophyidae) (Shevchenko & Kacalev) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۲۱۲-۲۲۲
 40. جواد شباهنگ , سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , الهه میرابی , سیدحسین نعمتی , اثر فاصله روی ردیف و بین ردیف و آرایش کاشت بر اجزای عملکرد، عملکرد دانه و روغن کدوی پوست کاغذی-Cucurbita pepo L , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۴۱۷-۴۲۷
 41. رضا قربانی , علیرضا کوچکی , آزاده حسینی , مریم جهانی کندری , قربانعلی اسدی , حسن عاقل , علی اصغر محمدآبادی , بررسی اثرات تاریخ کشت زمان و روش های کنترل علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز در زیره سبز , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲, صفحه ۱۲۷-۱۳۰
 42. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , حسین صادقی نامقی , سید احمد حسینی , Haeinz muller , ارزیابی کارآیی سوسک سبز لاک پشتی(Cassida rubiginosa) در کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته (Cirsium arvense) در شیروان , دانش علف های هرز ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۱۵-۲۲
 43. قربانعلی اسدی , حسین صادقی نامقی , بررسی بیولوژی و مبارزه تلفیقی با شب پره های زمستانی در مزارع چغندر قند شیروان , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۹
 44. قربانعلی اسدی , محمدرضا غلامی , مطالعه تغييرات فصلي جمعيت كرم سيب و تعيين زمان سمپاشي در منطقه شيروان , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۹