1. منصوره خدادادی طوفال , علی قنبری , رضا قربانی , قربانعلی اسدی , مهدی راستگو , بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و مدیریت وجین بر رقابت علف هرز تاج خروس با ذرت رقم ks260 و سورگوم رقم اسپیدفید , هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
 2. الهام عزیزی , سارا بخشایی , قربانعلی اسدی , بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود دامی و نیتروکسین بر شاخص¬های تنوع علف¬های هرز اسفناج (Spinacia oleracea L. , هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
 3. الهام عزیزی , سارا بخشایی , قربانعلی اسدی , آرمین بوستانی , بررسی واکنش اسفناج و علف های هرز به مقادیر مختلف کود دامی و نیتروکسین , هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
 4. محسن رضویان , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , ارزیابی شاخص های گل زعفران تحت تاثیر وزن های مختلف بنه و عمق های مختلف کاشت , سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
 5. راحله احمدزاده قویدل , قربانعلی اسدی , محمدتقی ناصری پور یزدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , بررسی اثر میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) , دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
 6. زینت رستمی , قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , فاطمه معلم بنهنگی , معرفی فون بندپایان عمومی گیاه هرز خار زن بابا به منظور شناسایی عوامل بالقوه کنترل بیولوژیک , سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی ومنابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
 7. قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , محمدحسن هاتفی فرجیان , ارزیابی شاخص های گل گیاه دارویی زعفران در کشت مخلوط افزایشی با نخود , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
 8. فاطمه معلم بنهنگی , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , اثر تراکم های مختلف کشت و مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد هندوانه بذری (Cirullus Lunatus) , نهمین کنگره علوم باغبانی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
 9. سیاوش برده جی , محمد بنایان اول , قربانعلی اسدی , تاثیر تنش خشکی بر عملکرد واجزای عملکرد کدو پوست کاغذی(Cucurbitapepo .L) , نهمین کنگره علوم باغبانی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
 10. راحله احمدزاده قویدل , قربانعلی اسدی , محمدتقی ناصری پور یزدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم لوبیا قرمز , اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۵
 11. محمدحسن هاتفی فرجیان , قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , ارزیابی عملکرد جو و ماشک ل خوشه ای و نسبت برابری زمین تحت تدثیر نسبتهای کشت مخلوط , همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۳
 12. محمدرضا خدادوست , فیروز صمدی , یوسف جعفری آهنگری , قربانعلی اسدی , فرزانه گنجی , بررسی تأثیر عصاره الکلی نعناع فلفلی بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی مسموم شده با تتراکلرید کربن تحت استرس گرمایی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 13. محمدرضا خدادوست , فیروز صمدی , یوسف جعفری آهنگری , قربانعلی اسدی , فرزانه گنجی , بررسی تأثیر عصاره الکلی نعناع فلفلی بر آنزیم های کبدی جوجه های گوشتی مسموم شده با تتراکلرید کربن تحت استرس گرمایی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 14. حبیبه سلطانی نراب , علی قنبری , مهدی راستگو , قربانعلی اسدی , بررسی صفات کمی عملکرد ومدیریت علفهای هرز در تاریخ و تراکمهای مختلف کاشت سویا (Glycine max L.) , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
 15. هما عزیزی , سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , اثر مقادیر کود دامی بر خصوصیات رشد، عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی زیره سیاه , همایش ملی علوم و فنون کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۵
 16. قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , محمد حسن هاتفی , اثر بقایای آفتابگردان بر اجزای عملکرد و عملکرد نخود , پنجمین همایش ملی حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۷
 17. قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , ال ناز ابراهیمیان , اثر مقادیر بقایای آفتابگردان بر تراکم و تنوع علفهای هرز در مزرعه نخود , پنجمین همایش ملی حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۷
 18. محمد حسن هاتفی فرجیان , لیلا مصطفوی¬زاده اردستانی , قربانعلی اسدی , کاربرد گیاه دارویی آویشن به عنوان گونه مقاوم به کم آبی در طراحی فضای سبز شهر مشهد , اولین همایش ملی آبیاری و بهره وری آب کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۰
 19. محمد مهدی زاده , قربانعلی اسدی , آلکس دولوبل , اولین گزارش گونه سوسک بذرخوار Spermophagus sericeus به عنوان عامل کنترل بیولوژیک علف هرز پیچک صحرایی در ایران , سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات (IPMC) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۱
 20. سعید خانی نژاد , قربانعلی اسدی , امکان سنجی کشت اکوتیپ های مختلف گل گاو زبان ایرانی در شرایط آب و هوایی مشهد , اولین همایش ملی تجاری سازی گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
 21. روح اله آفریکان , قربانعلی اسدی , ابراهیم ایزدی دربندی , علی قنبری , حمید رحیمیان مشهدی , ارزیابی عملکرد و اجزا ی عملکرد لوبیا تحت شرایط مختلف تهیه بستر بذر و دزهای مختلف علف کش تریفلورالین , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 22. علیرضا کوچکی , قربانعلی اسدی , الهام عزیزی , بررسی اثر الگوی کشت گوجه فرنگی و گل جعفری بر تراکم و تنوع علف های هرز , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 23. قربانعلی اسدی , الهام عزیزی , رضا قربانی , اثر الگوی کشت و کود دامی بر تراکم و تنوع علف های هرز سیر و اسفناج , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 24. فائزه فتاح , مجید جامی الاحمدی , قربانعلی اسدی , سعید مودی , امکان سنجی کنترل پیچک صحرایی با استفاده از حشره بذر خوار (Spermophagus sericeus ) , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 25. قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , ال ناز ابراهیمیان , ارزیابی جمعیت و تنوع علف های هرز تحت تأثیر نسبت های مختلف کشت مخلوط درهم جو با ماشک گل خوشه ای , دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۳۰
 26. رضا قربانی , سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , روح اله آفریکان , ال ناز ابراهیمیان , ارزیابی اثر مدیریت های غیرشیمیایی بر فلور علف های هرز و عملکرد اسفناج , دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۳۰
 27. سرور خرم دل , جواد شباهنگ , قربانعلی اسدی , سوسن خرم دل , مطالعه خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه یولاف وحشی تحت تأثیر عصاره آبی اندام های مختلف گیاه دارویی زعفران , اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۸
 28. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , سیدمحمد سیدی , هما عزیزی , مطالعه جمعیت و تراکم زیست توده علف های هرز تحت تأثیر وزن های غده در گیاه دارویی زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.) , اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۸
 29. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , الهام عزیزی , آسیه سیاهمرگویی , مطالعه خصوصیات رشدی و عملکرد گونه دارویی سیر تحت تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن , اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۸
 30. قربانعلی اسدی , علی مؤمن , مینا نورزاده نامقی , سرور خرم دل , مقایسه شاخصهای کارایی نیتروژن در گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata L.) تحت تأثیر سطوح مختلف کود دامی , دومین همایش مدیریت کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۳
 31. قربانعلی اسدی , علی مؤمن , مینا نورزاده نامقی , سرور خرم دل , ارزیابی محتوی نیتروژن و شاخص های کارایی نیتروژن در گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata L.) تحت تأثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن , همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۷
 32. قربانعلی اسدی , علی مؤمن , مینا نورزاده نامقی , سرور خرم دل , اثر تیمارهای مختلف کودی بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) , همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۷
 33. بهروز خلیل طهماسبی , سعید مودی , غلامرضا زمانی , قربانعلی اسدی , مسلم فرخی , موس الرضا شرفخانی , فراوانی فصلی مگس بذر خوار تلخه Urophora xanthippe و جمع آوری پارازیتوئیدهای آن برای مدیریت علف هرز تلخه در شهرستان بیرجند , سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۱۶
 34. بهروز خلیل طهماسبی , سعید مودی , قربانعلی اسدی , مسلم فرخی , سمیه محمودی , بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه (Acrptilon repens L.) توسط مگس بذر خوار (Urophora xanthippe) (Tephritidae : Diptera)در شهرستان بیرجند , سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۱۶
 35. بهروز خلیل طهماسبی , قربانعلی اسدی , مریم رحیم پور , امین فتحی , صادق بهامین , فرزاد کیان ارثی , جمع آوری و شناسایی عوامل بیوکنترل علف هرز تلخه (.Acroptilon repens L) در استان خراسان جنوبی وبررسی زیست شناسی (Urophora xanthippe) در ارتباط با فنولوژی , سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۱۶
 36. بهروز خلیل طهماسبی , سعید مودی , قربانعلی اسدی , مریم رحیم پور , زینب واعظی , تاثیر مگس بذر خوار (Diptera: Tephritidae) (Urophora xanthippe) بر خصوصیات جوانه زنی بذور تلخه (Acrptilon repens L.) , سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۱۶
 37. بهروز خلیل طهماسبی , سعید مودی , قربانعلی اسدی , مریم رحیم پور , محمد شعبانی , مسلم فرخی , براورد کارایی مگس بذرخوارتلخه (Urophora xanthippe .(Dipt.: Tephritidae در شرایط گلخانه , سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۱۶
 38. میلاد باقری , فائزه زعفریان , وحید اکبرپور , قربانعلی اسدی , بهاره بیچرانلو , ارزیابی تغییرات شاخص کلروفیل برگ سویا، ریحان و گاوزبان اروپایی در مراحل مختلف رشد تحت شرایط کشت مخلوط , سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۱۶
 39. بهروز خلیل طهماسبی , قربانعلی اسدی , مسلم فرخی , زینب واعظی , موس الرضا شرفخانی , مهمترین حشرات شناسایی شده برای کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه (.Acroptilon repens L) در ایران و جهان , سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۱۶
 40. بهروز خلیل طهماسبی , قربانعلی اسدی , موس الرضا شرفخانی , مسلم فرخی , مریم رحیم پور , معرفی و کاربرد روش های مدیریت تلفیقی علف هرز تلخه (Acrptilon repens L.) در مزارع , سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۱۶
 41. سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , سمیه اسدی , ارزیابی خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه دارویی ریحان و گشنیز تحت تأثیر سطوح مختلف شوری , اولین همایش ملی تنشهای گیاهی (تنشهای غیرزیستی) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۰
 42. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , مریم جهانی کندری , سوسن نادی بهلولی , بررسی اثر تاریخ کاشت به عنوان راهکاری ارگانیک بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد زیره سبز , کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
 43. قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , الهام عزیزی , روح اله آفریکان , اثر مقادیر مختلف کلش گندم بر اجزای عملکرد و عملکرد سیر , کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
 44. سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , گلثومه عزیزی , سوسن نادی بهلولی , بررسی اثر مقادیر مختلف پسماند گندم بر جمعیت و زیست توده علف های هرز در مزرعه سیر , همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۱۵
 45. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , مریم جهانی کندری , تأثیر روش های مختلف کنترل بر جمعیت و زیست توده علف های هرز و عملکرد زیره سبز , همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۱۵
 46. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز قندرون با استفاده از کنه گالزا Aceria chondrillae)) (Acarina: Eriophyidae) , همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۱۵
 47. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , مریم جهانی کندری , سوسن نادی بهلولی , ارزیابی اثر مدیریت علف های هرز در مراحل مختلف رشدی زیره سبز بر جمعیت علف های هرز و عملکرد , همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی NCNPMP 2010 , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۰۵
 48. قربانعلی اسدی , الهام اوغازیان , حمید حاتمی , سرور خرم دل , بررسی امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز ازمک (Lepidium draba) با استفاده از کنه گلخوار(Aceria draba (Nal.) Acari: Eriophydae) , دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 49. میلاد باقری , فائزه زعفریان , وحید اکبرپور , قربانعلی اسدی , بهاره بیچرانلو , ارزیابی عملکرد سویا، ریحان و گاوزبان تحت نسبت‌های مختلف کشت‌ مخلوط , دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 50. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی , قربانعلی اسدی , برآورد ضرایب همبستگی بین میزان تولید خالص اولیه ذرت و تنوع علف های هرز تحت تأثیر مدیریت های مختلف زراعی , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
 51. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی , قربانعلی اسدی , اثر مدیریت های بوم نظام زراعی بر ضرایب همبستگی بین میزان نیتروژن و کربن آلی خاک و شاخص تنوع علف های هرز , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
 52. پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل , جواد شباهنگ , افسانه امین غفوری , قربانعلی اسدی , اثر وزن بنه بر ضرایب همبستگی بین شاخص های تنوع علف های هرز و عملکرد کلاله زعفران , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
 53. سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , گلثومه عزیزی , اثر مقادیر کود نیتروژن بر تراکم، زیست توده و شاخص تنوع علف های هرز در مزرعه سیر , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
 54. سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , گلثومه عزیزی , روح اله آفریکان , مطالعه همبستگی بین شاخص شانون و تراکم و زیست توده علف های هرز مزرعه سیر تحت تأثیر مقادیر مختلف پسماند گندم , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
 55. پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل , جواد شباهنگ , افسانه امین غفوری , قربانعلی اسدی , بررسی اثر مقادیر کمپوست قارچ بر ضریب همبستگی بین شاخص تنوع علف های هرز و عملکرد کلاله زعفران , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
 56. قربانعلی اسدی , گلثومه عزیزی , سرور خرم دل , اثر الگوی کاشت بر تراکم و تنوع علف های هرز و برخی خصوصیات گیاه دارویی زیره سیاه (Bunium persicum L.) , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
 57. میلاد باقری شیروان , فائزه زعفریان , وحید اکبرپور , قربانعلی اسدی , بهاره بیچرانلو , توزیع عمودی ماده خشک در کشت مخلوط سویا با ریحان (Ocimum basilicum L.) و گاوزبان (Borago officinalis L.) , همایش ملی ایده های نو در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۱
 58. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , استفاده از کنه گلخوار ( Aceria acroptiloni) برای کنترل بیولوژیکی تلخه (Acrptilon repens) , چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۷
 59. قربانعلی اسدی , معرفی تعدادی از بندپایان گیاهخوار عامل بالقوه کنترل بیولوژیک گیاه هرز خارلته arvense (L) Scop. Cirsium , دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۰۹
 60. قربانعلی رسام , محمدرضا غلامی , قربانعلی اسدی , علیرضا دادخواه , انقراض گونه های گیاهی، تهدید جدی تنوع زیستی در بوم نظامهای طبیعی(مطالعه موردی، فلور دارویی منطقه شیروان) , دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۷/۲۵
 61. محمود قربان زاده نقاب , قربانعلی اسدی , محمدرضا غلامی , بررسي اثر تراكم بوته بر روي عملكرد ارقام گوجه فرنگي در منطقه شيروان , خلاصه مقالات دومين كنگره علوم باغباني ايران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۶/۲۹
 62. محمود قربان زاده نقاب , قربانعلی اسدی , بررسي اثر تاريخ كاشت و تراكم بوته روي عملكرد و اجزا عملكرد 704 sc ذرت در منطقه شيروان , ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۶/۱۳